Site Meter
KatRuud Home 10 Years KatRuud Products Information Prices Downloads

General Information / Algemene Informatie

Garantiebepalingen

KatRuud geeft als particuliere verkoper 3 maanden garantie op zijn producten
(onderdelen zijn uitgesloten en tevens wordt er geen garantie verleend op de goede werking van
producten die als een bouwpakket zijn verkocht). Voor verzending/contante verkoop worden alle KatRuud
producten uitvoerig getest en afgeregeld. Om voor garantie in aanmerking te komen dient KatRuud binnen
de garantie periode onverwijld op de hoogte worden gesteld van enig probleem met het product.
De garantie claim dient voorzien te zijn van een goede duidelijke omschrijving van het probleem.
KatRuud zal eerst proberen om het probleem op afstand (per mail) op te lossen, de koper dient hier
zijn volledige medewerking aan te verlenen. De garantie vervalt indien binnen de garantie periode reparaties enz.
worden uitgevoerd door anderen dan KatRuud. De koper dient het product deugdelijk verpakt aan te bieden aan
KatRuud, dezelfde verpakking wordt gebruikt om het product weer aan de koper af te leveren
(verzendkosten komen t.l.v. de koper). Transport schades vallen niet onder de garantie,
deze schades dienen bij het transportbedrijf geclaimd te worden. Als ingangsdatum van de garantie
wordt door KatRuud de verzenddatum van het product gehanteerd.
Door het verrichten van de betaling gaat de koper akkoord met deze voorwaarden.
Aanpassingen voorbehouden.

Uiteraard verleent KatRuud na de Garantie periode ook gewoon zijn service,
aan deze service verlening kunnen kosten verbonden zijn.